Bell Schedules

Regular Schedule Transitional Kindergarten/Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Recess/P.E. 1:15 PM 1:30 PM 15 min
Dismissal 2:15 PM
Regular Schedule 1st and 2nd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
Recess/PE 1:15 PM 1:50 PM 35 min
Dismissal 2:15 PM
Regular Schedule 3rd and 4th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:20 AM 12:05 PM 45 min
PE/Music/Library 2:05 PM 2:50 PM 45 min
Dismissal 2:52 PM
Regular Schedule 5th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
Lunch 11:40 AM 12:25 PM 45 min
PE/Music/Library 12:30 PM 1:15 PM 45 min
Dismissal 2:52 PM
Conference/Minimum Day Schedule Transitional Kindergarten/Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Dismissal 12:26 PM
Conference/Minimum Day Schedule 1st and 2nd Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:30 AM 9:45 AM 15 min
Lunch 11:00 AM 11:30 AM 30 min
Dismissal 12:26 PM
Conference/Minimum Day Schedule 3rd and 4th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 9:50 AM 10:05 AM 15 min
Lunch 11:20 AM 11:50 AM 30 min
Dismissal 12:26 PM
Conference/Minimum Day Schedule 5th Grade
Description / Period Start Time End Time Length
Arrival 7:58 AM
Recess 10:10 AM 10:25 AM 15 min
Lunch 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Dismissal 12:26 PM